Trường Đại học Hùng Vương

Mã trường: THV
Tên viết tắt: HVU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hùng Vương
Tên tiếng Anh: HUNG VUONG UNIVERSITY
Điện thoại: 02103 993 369
Địa chỉ: Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.75
2 Sư phạm Toán học 24.75
3 Sư phạm Ngữ văn 27.45
4 Sư phạm Tiếng Anh 25.3
5 Giáo dục Mầm non 31.9
6 Giáo dục Thể chất 31.75
7 Sư phạm âm nhạc 29
8 Điều dưỡng 19
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 17
10 Ngôn ngữ Anh 17
11 Kinh tế 17
12 Quản trị kinh doanh 17
13 Tài Chính - Ngân hàng 17
14 Kế toán 17
15 Thú y 16
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
17 Công nghệ Thông tin 17
18 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.75
2 Sư phạm Toán học 26.5
3 Sư phạm Ngữ văn 27.25
4 Sư phạm Tiếng Anh 26
5 Giáo dục Mầm non 32
6 Giáo dục Thể chất 32
7 Sư phạm âm nhạc 29
8 Điều dưỡng 19
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 18
10 Ngôn ngữ Anh 18
11 Kinh tế 18
12 Quản trị kinh doanh 18
13 Tài Chính - Ngân hàng 18
14 Kế toán 18
15 Thú y 18
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
17 Công nghệ Thông tin 18
18 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18