Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Mã trường: DHS
Tên viết tắt: HUCE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế
Tên tiếng Anh: HUE UNIVERSITY OF EDUCATION
Điện thoại: 0234.3822132
Hotline: 0234 3619 777
Địa chỉ: 34 Lê Lợi, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 22
2 Giáo dục Tiểu học 25.3
3 Giáo dục Tiểu học 25.3
4 Giáo dục công dân 25.6
5 Giáo dục chính trị 25.5
6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 24.6
7 Sư phạm Toán học 25
8 Sư phạm Toán học 25
9 Sư phạm Tin học 19.75
10 Sư phạm Vật lý 24
11 Sư phạm Hoá học 24.6
12 Sư phạm Sinh học 22.5
13 Sư phạm Ngữ văn 27.35
14 Sư phạm Lịch sử 27.6
15 Sư phạm Địa lý 26.3
16 Sư phạm Âm nhạc 18
17 Sư phạm Công nghệ 19
18 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23
19 Giáo dục pháp luật 19
20 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 26
21 Tâm lý học giáo dục 18
22 Hệ thống thông tin 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 19
2 Giáo dục Tiểu học 27.5
3 Giáo dục Tiểu học 27.25
4 Giáo dục công dân 26
5 Giáo dục chính trị 26
6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 19
7 Sư phạm Toán học 28.75
8 Sư phạm Toán học 28.75
9 Sư phạm Tin học 24.25
10 Sư phạm Tin học 24.25
11 Sư phạm Vật lý 28.5
12 Sư phạm Vật lý 29
13 Sư phạm Hoá học 29
14 Sư phạm Hoá học 29
15 Sư phạm Sinh học 28
16 Sư phạm Sinh học 28
17 Sư phạm Ngữ văn 28.5
18 Sư phạm Lịch sử 28.5
19 Sư phạm Địa lý 28
20 Sư phạm Âm nhạc 22
21 Sư phạm Công nghệ 20
22 Sư phạm Khoa học tự nhiên 27
23 Giáo dục pháp luật 24
24 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 26.25
25 Tâm lý học giáo dục 24
26 Hệ thống thông tin 18