Trường Đại học Hải Dương

Mã trường: DKT
Tên viết tắt: UHD
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hải Dương
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF HAI DUONG
Điện thoại: 0220.3861.121
Hotline: 0936.835.882
Địa chỉ: Khu Đô thị phía Nam - Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2024
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.
Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.