Trường Đại học Hải Dương

Mã trường: DKT
Tên viết tắt: UHD
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hải Dương
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF HAI DUONG
Điện thoại: 0220.3861.121
Hotline: 0936.835.882
Địa chỉ: Khu Đô thị phía Nam - Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Toán học 19
2 Sư phạm Ngữ văn 19
3 Sư phạm tiếng Anh 19
4 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19
5 Giáo dục Mầm non 19
6 Giáo dục Tiểu học 19
7 Sư phạm Lịch sữ 19
8 Giáo dục Thể chất 19
9 Kế toán 15
10 Tài Chính - Ngân hàng 15
11 Quản trị kinh doanh 15
12 Quản trị văn phòng 15
13 Kinh tế 15
14 Kỹ thuật điện 15
15 Công nghệ Thông tin 15
16 Ngôn ngữ Anh 15
17 Marketing 15
18 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Toán học 19
2 Sư phạm Ngữ văn 19
3 Sư phạm tiếng Anh 19
4 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19
5 Giáo dục Mầm non 19
6 Giáo dục Tiểu học 19
7 Sư phạm Lịch sữ 19
8 Giáo dục Thể chất 19
9 Kế toán 15.5
10 Tài Chính - Ngân hàng 15.5
11 Quản trị kinh doanh 15.5
12 Quản trị văn phòng 15.5
13 Kinh tế 15.5
14 Kỹ thuật điện 15.5
15 Công nghệ Thông tin 15.5
16 Ngôn ngữ Anh 15.5
17 Marketing 15.5
18 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 15.5
Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 17

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 17