Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTS
Tên viết tắt: TUE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION
Điện thoại: 0280.3653559
Hotline: 02083 851013
Địa chỉ: Số 20 Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Điểm chuẩn theo kết quả thi ĐGNL của ĐHQG HN và Trường ĐHSP HN

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 26.62
2 Giáo dục Tiểu học 24.55
3 Giáo dục chính trị 26.68
4 Giáo dục Thể chất 25
5 Sư phạm Toán học 25.43
6 Sư phạm Tin học 21.7
7 Sư phạm Vật lý 24.47
8 Sư phạm Hoá học 24.8
9 Sư phạm Sinh học 23.3
10 Sư phạm Ngữ văn 26.85
11 Sư phạm Lịch sử 28
12 Sư phạm Địa lý 26.73
13 Sư phạm Tiếng Anh 25.88
14 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22.75
15 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 26.25
16 Giáo dục học 23
17 Tâm lý học giáo dục 24

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 26.83
2 Giáo dục Tiểu học 27.07
3 Giáo dục chính trị 27.2
4 Giáo dục Thể chất 25.65
5 Sư phạm Toán học 28.75
6 Sư phạm Tin học 27.03
7 Sư phạm Vật lý 28.15
8 Sư phạm Hoá học 28.35
9 Sư phạm Sinh học 27.75
10 Sư phạm Ngữ văn 27.75
11 Sư phạm Lịch sử 27.85
12 Sư phạm Địa lý 27.55
13 Sư phạm Tiếng Anh 28.35
14 Sư phạm Khoa học tự nhiên 27.5
15 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.15
16 Giáo dục học 26.75
17 Tâm lý học giáo dục 27.1

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 20.35
2 Giáo dục chính trị 19.25
3 Sư phạm Toán học 23
4 Sư phạm Tin học 17
5 Sư phạm Vật lý 19.5
6 Sư phạm Hoá học 21
7 Sư phạm Sinh học 18
8 Sư phạm Ngữ văn 20.4
9 Sư phạm Lịch sử 22.3
10 Sư phạm Địa lý 19
11 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.75
12 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 16.5
13 Giáo dục học 16.5
14 Tâm lý học giáo dục 16.5