Trường Đại học Hà Tĩnh

Mã trường: HHT
Tên viết tắt: HTU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hà Tĩnh
Tên tiếng Anh: HA TINH UNIVERSITY
Điện thoại: 02393 565 56
Hotline: 0941332 333
Địa chỉ: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (điểm ưu tiên được tính theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Các ngành ngoài sư phạm (xét kết quả học tập THPT) điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 6.0.

- Ngành Giáo dục tiểu học (xét kết quả học tập THPT) phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT xếp loại giỏi và điểm trung bình cộng các môn theo tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 8.0.

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.04
2 Khoa học Môi trường 16
3 Khoa học cây trồng 16
4 Thú y 16
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 16
6 Chính trị học 16
7 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
8 Kinh tế nông nghiệp 16
9 Kỹ thuật xây dựng 16
10 Luật 16
11 Tài Chính - Ngân hàng 16
12 Công nghệ Thông tin 16
13 Ngôn ngữ Anh 16
14 Kế toán 16
15 Quản trị kinh doanh 16

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.71
2 Khoa học Môi trường 18
3 Khoa học cây trồng 18
4 Thú y 18
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 18
6 Chính trị học 18
7 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
8 Kinh tế nông nghiệp 18
9 Kỹ thuật xây dựng 18
10 Luật 18
11 Tài Chính - Ngân hàng 18
12 Công nghệ Thông tin 18
13 Ngôn ngữ Anh 18
14 Kế toán 18
15 Quản trị kinh doanh 18