Trường Đại học Cửu Long

Mã trường: DCL
Tên viết tắt: MKU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Cửu Long
Tên tiếng Anh: MEKONG UNIVERSITY
Website: mku.edu.vn/
Email:
Điện thoại: 02703 831155
Hotline:
Địa chỉ: QL 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 15
2 Ngôn ngữ Anh 15
3 Đông phương học 15
4 Quản trị kinh doanh 15
5 Kinh doanh thương mại 15
6 Tài chính - ngân hàng 15
7 Kế toán 15
8 Luật kinh tế 15
9 Công nghệ Sinh học 15
10 Luật 15
11 Công nghệ thông tin 15
12 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
13 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
14 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
15 Công nghệ thực phẩm 15
16 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
17 Nông học 15
18 Bảo vệ thực vật 15
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
20 Nuôi trồng thuỷ sản 15
21 Thú y 15
22 Dược học 21
23 Thiết kế đồ họa 15
24 Điều dưỡng 19
25 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
26 Công tác xã hội 15
27 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 6
2 Ngôn ngữ Anh 6
3 Đông phương học 6
4 Quản trị kinh doanh 6
5 Kinh doanh thương mại 6
6 Tài chính - ngân hàng 6
7 Kế toán 6
8 Luật kinh tế 6
9 Công nghệ Sinh học 6
10 Luật 6
11 Công nghệ thông tin 6
12 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 6
13 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6
14 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6
15 Công nghệ thực phẩm 6
16 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 6
17 Nông học 6
18 Bảo vệ thực vật 6
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6
20 Nuôi trồng thuỷ sản 6
21 Thú y 6
22 Dược học 8 Học lực cả năm lớp 12 loại Giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên
23 Thiết kế đồ họa 6
24 Điều dưỡng 6.5 Học lực cả năm lớp 12 loại Khá, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên
25 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.5 Học lực cả năm lớp 12 loại Khá, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên
26 Công tác xã hội 6
27 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 6