Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Điều dưỡng

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 18 19
2 Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 18 19
3 Trường Đại học Tây Đô 18 19
4 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 18 0
5 trường Đại học Buôn Ma Thuột 0 19
6 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 18 19
7 Trường Đại học Phan Châu Trinh 19 19
8 Trường Đại học Đông Á 18 19
9 Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng 18 19.7
10 Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội 0 24.9
11 Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên 19.45 21
12 Trường Đại học Y khoa Vinh 18 19
13 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 21.25 24.3
14 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 21.25 24.4
15 Trường Đại học Y Hà Nội 22 25.8
16 Trường Đại học Y Dược TP.HCM 21.5 23.65
17 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 18 19
18 Đại Học Y Dược - Đại Học Huế 0 19.15
19 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 20.35 22.85
20 Trường Đại học Yersin Đà Lạt 18 19
21 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 18 19
22 Trường Đại học Tân Tạo 18 0
23 Trường Đại học Đại Nam 18 19
24 Trường Đại học Quang Trung 0 19
25 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 18 19
26 Trường Đại học Văn Lang 18 19
27 Trường Đại học Thành Đông 18 19
28 Trường Đại học Công nghệ Đông Á 18 19
29 Trường Đại học Vinh 18 19
30 Trường Đại học Thăng Long 18.2 19.15
31 Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 0 19
32 Trường Đại học Cửu Long 18 19
33 Trường Đại học Hòa Bình 0 21
34 Trường Đại học Đông Đô 18 0
35 Trường Đại học Duy Tân 18 19
36 Trường Đại học Tây Nguyên 19 19
37 Trường Đại học Trà Vinh 18 19