Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Mã ngành: 7220101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Bạc Liêu 18 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 0