Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Mã ngành: 7220101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Cửu Long 0 6
2 Trường Đại học Bạc Liêu 18 18
3 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 6

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Bạc Liêu 0 18
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 550