Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Mã ngành: 7220101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 6

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 0 550