Ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Mã ngành: 7220101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Bạc Liêu 18 500
2 Trường Đại học Kiên Giang 0 550
3 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 550