Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Y khoa

Mã ngành: 7720101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Y khoa

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 trường Đại học Buôn Ma Thuột 21 23
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 23 24
3 Trường Đại học Y khoa Vinh 22.4 25.4
4 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 24.3 26.95
5 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 24.6 27.15
6 Trường Đại học Y Hà Nội 26.75 28.9
7 Trường Đại học Võ Trường Toản 21 22
8 Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng 23.8 26.5
9 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 24.4 26.8
10 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 23.25 26.1
11 Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội 25.6 28.35
12 Trường Đại học Y Dược TP.HCM 26.7 28.45
13 Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên 23.6 26.4
14 Đại Học Y Dược - Đại Học Huế 25 27.55
15 Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 23.25 26.1
16 Trường Đại học Phan Châu Trinh 21 22
17 Khoa Y - ĐHQG TP.HCM 0 27.05
18 Trường Đại học Tân Tạo 21 0
19 Trường Đại học Đại Nam 0 22
20 Trường Đại học Nam Cần Thơ 21 22
21 Trường Đại học Duy Tân 21 22
22 Trường Đại học Tây Nguyên 23 26.15
23 Trường Đại học Trà Vinh 22.2 25.2
24 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 0 22

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 0 700
2 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 0 725