Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Bảo vệ thực vật

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Bạc Liêu 18 0
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 732 0