Ngành Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Bảo vệ thực vật

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Bạc Liêu 18 500
2 Trường Đại học Tiền Giang 0 669
3 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 732 700