Ngành Kỹ thuật Y sinh

Mã ngành: 7520212

Ngành Kỹ thuật y sinh là gì?

Kỹ thuật y sinh là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế công nghệ để đưa ra giải pháp trong y học, sinh học cũng như các mục đích chăm sóc sức khỏe khác. Cụ thể là trong công tác chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy móc và thiết bị trong ngành y tế.

Học ngành Kỹ thuật y sinh là học gì?

Theo học ngành Kỹ thuật y sinh, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về tin sinh học, chẩn đoán hình ảnh, xử lý hình ảnh, xử lý tính hiệu sinh lý học, cơ sinh học, vật liệu sinh học với kỹ thuật sinh học, phân tích hệ thống, mô hình hóa 3 chiều... sinh viên còn được chú trọng phát triển các kỹ năng chuyên môn là phát triển và sản xuất các bộ phận giả tương thích sinh học, thiết bị y học, thiết bị chẩn đoán và các thiết bị hình ảnh như siêu âm, X quang, CT, MRI,...

Học ngành Kỹ thuật y sinh ra trường làm gì?

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật y sinh, sinh viên có khả năng làm việc tại các vị trí việc làm tiêu biểu như sau:

  • Làm việc trong các công ty thiết kế và cung cấp thiết bị y tế hay trong bệnh viện;
  • Trở thành doanh nhân có khả năng đưa ra thị trường những sản phẩm y tế mới;
  • Nghiên cứu viên ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm y sinh;
  • Quản lý, vận hành các trang thiết bị y tế

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kỹ thuật y sinh

Để theo đuổi ngành Kỹ thuật Y sinh, bên cạnh niềm đam mê, yêu thích, bạn cũng có những tố chất sau đây để học tốt hơn, chẳng hạn như: 

  • Có kiến thức, tư duy sáng tạo về khoa học, kỹ thuật
  • Học tốt các môn Khoa học tự nhiên
  • Khả năng tìm hiểu vấn đề, đặt vấn đề và ứng dụng kỹ thuật để tìm giải pháp
  • Có khả năng hoạt động nhóm
  • Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật Y sinh