Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 6510201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
2 Trường Cao Đẳng Bình Thuận TN THPT
3 Trường Cao đẳng Bắc Kạn TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 12
6 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
8 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
9 Trường Cao đẳng Gia Lai 10
10 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 24
12 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
13 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 10 10
14 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
15 Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 10 10
16 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
17 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại TN THPT TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
23 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
24 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 10
25 Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên TN THPT TN THPT
27 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang TN THPT TN THPT
28 Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ TN THPT TN THPT
29 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức TN THPT TN THPT
30 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10
31 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THPT TN THPT
32 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
33 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội TN THPT TN THPT
34 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 10 10
35 Trường Cao đẳng Tiền Giang TN THPT TN THPT
36 Trường Cao đẳng Hàng Hải II TN THPT TN THPT
37 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
2 Trường Cao Đẳng Bình Thuận TN THPT
3 Trường Cao đẳng Bắc Kạn TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 15
6 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
8 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
9 Trường Cao đẳng Gia Lai 10
10 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 27.5
12 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
13 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 10 10
14 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
15 Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 10 10
16 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
17 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại TN THPT TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
23 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
24 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 10
25 Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên TN THPT TN THPT
27 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang TN THPT TN THPT
28 Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ TN THPT TN THPT
29 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức TN THPT TN THPT
30 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10
31 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THPT TN THPT
32 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
33 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội TN THPT TN THPT
34 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 10 10
35 Trường Cao đẳng Tiền Giang TN THPT TN THPT
36 Trường Cao đẳng Hàng Hải II TN THPT TN THPT
37 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 400