Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 6510201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023