Ngành Hướng dẫn du lịch

Mã ngành: 6810103

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hướng dẫn du lịch

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng TN THPT
2 Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn 12 12
3 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng nghề Việt Úc TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM 10 10
10 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 10
12 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 10 10
13 Trường Cao đẳng Yên Bái TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi TN THPT TN THPT
15 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh 10
17 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
18 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên 10
19 Trường Cao đẳng Sơn La TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 10
21 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
24 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 10 10
27 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
28 Trường Cao đẳng Gia Lai 10
29 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc TN THPT TN THPT
30 Trường Cao đẳng Tiền Giang TN THPT
31 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ TN THPT
32 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh TN THPT
33 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
34 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
35 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
36 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
37 Trường Cao đẳng Duyên hải 10
38 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT
40 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh 10
41 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
42 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
43 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 14 14
44 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
45 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
46 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng TN THPT
2 Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn 18 18
3 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng nghề Việt Úc TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM 10 10
10 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 10
12 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 10
13 Trường Cao đẳng Yên Bái TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi TN THPT TN THPT
15 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh 10
17 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
18 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên 10
19 Trường Cao đẳng Sơn La TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 10
21 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
24 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 10 10
27 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
28 Trường Cao đẳng Gia Lai 10
29 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc TN THPT TN THPT
30 Trường Cao đẳng Tiền Giang TN THPT
31 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ TN THPT
32 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh TN THPT
33 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
34 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
35 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
36 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
37 Trường Cao đẳng Duyên hải 10
38 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT
40 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
41 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
42 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 14 14
43 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
44 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
45 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10