Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Hướng dẫn du lịch

Mã ngành: 6810103

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hướng dẫn du lịch

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022