Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Mã trường: CDT0308
Tên viết tắt: HCT
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
Tên tiếng Anh: Haiphong College of Tourism
Hotline: 0914.552.322
Địa chỉ: Cách Thượng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị lữ hành 10 TN THPT
2 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
3 Quản trị lễ tân 10 TN THPT
4 Quản trị nhà hàng 10 TN THPT
5 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
6 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
7 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
8 Logistcs 10 TN THPT
9 Truyền thông đa phương tiện 10 TN THPT
10 Kinh doanh thương mại và dịch vụ 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị lữ hành 10 TN THPT
2 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
3 Quản trị lễ tân 10 TN THPT
4 Quản trị nhà hàng 10 TN THPT
5 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
6 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
7 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
8 Logistcs 10 TN THPT
9 Truyền thông đa phương tiện 10 TN THPT
10 Kinh doanh thương mại và dịch vụ 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ nhà hàng 10 TN THCS
2 Nghiệp vụ lễ tân 10 TN THCS
3 Hướng dẫn du lịch 10 TN THCS
4 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THCS
5 Kỹ thuật làm bánh 10 TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ nhà hàng 10 TN THCS
2 Nghiệp vụ lễ tân 10 TN THCS
3 Hướng dẫn du lịch 10 TN THCS
4 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THCS
5 Kỹ thuật làm bánh 10 TN THCS