Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Mã trường: CDT4202
Tên viết tắt: DTC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
Tên tiếng Anh: DaLat Tourism College
Hotline: 02633 554 913
Địa chỉ: Km số 5 đường Cam Ly, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
2 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
3 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
4 Quản trị lữ hành 10 TN THPT
5 Quản trị nhà hàng 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THPT
2 Hướng dẫn du lịch 10 TN THPT
3 Quản trị khách sạn 10 TN THPT
4 Quản trị lữ hành 10 TN THPT
5 Quản trị nhà hàng 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hướng dẫn du lịch 10 TN THCS
2 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THCS
3 Quản trị khách sạn 10 TN THCS
4 Nghiệp vụ nhà hàng 10 TN THCS

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hướng dẫn du lịch 10 TN THCS
2 Kỹ thuật chế biến món ăn 10 TN THCS
3 Quản trị khách sạn 10 TN THCS
4 Nghiệp vụ nhà hàng 10 TN THCS