Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Mã trường: YPB
Tên viết tắt: HPMU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Tên tiếng Anh: Hai Phong University of Medicine and Pharmacy
Điện thoại: 02253.731.907
Hotline:
Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm - Ngô Quyền - Hải Phòng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa (A) 24.63 Tiêu chí phụ: môn 1:8, môn 2: 8, môn 3: 8.25
2 Y khoa (B) 25.35 Tiêu chí phụ: môn 1:8.25, môn 2: 8.5, môn 3: 8.6
3 Y học dự phòng 19
4 Y học cổ truyền 21.8 Tiêu chí phụ: môn 1:8, môn 2: 6.75, môn 3: 6.8
5 Dược học 23.43 Tiêu chí phụ: môn 1:8.25, môn 2: 7.2, môn 3: 7.25
6 Dược học 24.41 Tiêu chí phụ: môn 1:8.5, môn 2: 7.25, môn 3: 7.8
7 Dược học (D) 23.4 Tiêu chí phụ: môn 1:8, môn 2: 7, môn 3: 8.4
8 Điều dưỡng 20.25 Tiêu chí phụ: môn 1:6.25, môn 2: 6.75, môn 3: 7
9 Răng - Hàm - Mặt 25.4 Tiêu chí phụ: môn 1:8.5, môn 2: 8.5, môn 3: 8.4
10 Kỹ thuật xét nghiệm y học 22.75 Tiêu chí phụ: môn 1:7, môn 2: 7.75, môn 3: 8