Trường Đại học Thành Đông

Mã trường: DDB
Tên viết tắt: ĐHTĐ
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thành Đông
Tên tiếng Anh: THANH DONG UNIVERSITY
Email:
Điện thoại: 03203 559 666
Hotline: 0987 759 668
Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chính trị học 14
2 Quản lý Nhà nước 14
3 Luật kinh tế 14
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14
5 Quản lý đất đai 14
6 Thú y 14
7 Y học cổ truyền 21
8 Dược học 21
9 Điều dưỡng 19
10 Dinh dưỡng 19
11 Luật 14
12 Tài Chính - Ngân hàng 14
13 Công nghệ Thông tin 14
14 Kế toán 14
15 Quản trị kinh doanh 14
16 Quản trị dịch vụ du lịc và Lữ hành 14
17 Quản trị khách sạn 14
18 Công nghệ kỹ thuật ô tô 14
19 Ngôn ngữ Anh 14
20 Ngôn ngữ Trung Quốc 14
21 Ngôn ngữ Hàn Quốc 14
22 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
23 Kỹ thuật hình ảnh y học 19
24 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14
25 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 14

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chính trị học 18
2 Quản lý Nhà nước 18
3 Luật kinh tế 18
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18
5 Quản lý đất đai 18
6 Thú y 18
7 Y học cổ truyền 24
8 Dược học 24
9 Điều dưỡng 19.5
10 Dinh dưỡng 19.5
11 Luật 18
12 Tài Chính - Ngân hàng 18
13 Công nghệ Thông tin 18
14 Kế toán 18
15 Quản trị kinh doanh 18
16 Quản trị dịch vụ du lịc và Lữ hành 18
17 Quản trị khách sạn 18
18 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
19 Ngôn ngữ Anh 18
20 Ngôn ngữ Trung Quốc 18
21 Ngôn ngữ Hàn Quốc 18
22 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.5
23 Kỹ thuật hình ảnh y học 19.5
24 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
25 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18