Trường Đại học Y Hà Nội

Mã trường: YHB
Tên viết tắt: HMU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Y Hà Nội
Tên tiếng Anh: HaNoi Medical University
Điện thoại: (024) 38523798
Hotline:
Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 27.73 NV ≤ 1
2 Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 26 NV ≤ 1
3 Y khoa phân hiệu Thanh Hóa 26.39 NV ≤ 1
4 Y khoa phân hiệu Thanh Hóa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 24.25 NV ≤ 1
5 Răng - Hàm - Mặt 27.5 NV ≤ 2
6 Y học cổ truyền 24.77 NV ≤ 2
7 Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) 25.5 NV ≤ 1
8 Y học dự phòng 22.3 NV ≤ 1
9 Y tế công cộng 20.7 NV ≤ 1
10 Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.85 NV ≤ 2
11 Điều dưỡng 24
12 Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) 21
13 Điều Dưỡng phân hiệu Thanh Hóa 19
14 Dinh dưỡng 23.19 NV ≤ 2
15 Khúc xạ nhãn khoa 25.4 NV ≤ 3
16 Kỹ thuật phục hồi chức năng 22.7 NV ≤ 1

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 23.5
2 Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 23.5
3 Y khoa phân hiệu Thanh Hóa 23.5
4 Y khoa phân hiệu Thanh Hóa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 23.5
5 Răng - Hàm - Mặt 23.5
6 Y học cổ truyền 22
7 Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) 23.5
8 Y học dự phòng 20
9 Y tế công cộng 19
10 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
11 Điều dưỡng 19
12 Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) 19
13 Điều Dưỡng phân hiệu Thanh Hóa 19
14 Dinh dưỡng 19
15 Khúc xạ nhãn khoa 19
16 Kỹ thuật phục hồi chức năng 19