Trường Đại học Y Dược TP.HCM

Mã trường: YDS
Tên viết tắt: UMP HCM
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Y Dược TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF MEDICIN AND PHARMACY, HO CHI MINH CITY
Điện thoại: (028) 3855 8411
Hotline:
Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 27.34
2 Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 27.1
3 Y học dự phòng 22.65
4 Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23.45
5 Y học cổ truyền 24.54
6 Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23.5
7 Dược học 25.5
8 Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 24
9 Điều dưỡng 23.15
10 Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 21.6
11 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 23.88
12 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 21.95
13 Hộ sinh 21.35
14 Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23
15 Dinh dưỡng 23.4
16 Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 21.45
17 Răng - Hàm - Mặt 26.96
18 Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 26.75
19 Kỹ thuật phục hình răng 24.54
20 Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22.55
21 Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.59
22 Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23.2
23 Kỹ thuật hình ảnh y học 23.85
24 Kỹ thuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22.05
25 Kỹ thuật phục hồi chức năng 23.35
26 Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23.33
27 Y tế công cộng 19
28 Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 19