Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDY
Tên viết tắt: UD-SMP
Tên tiếng Việt: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: The University of Danang - School of Medicine and Pharmacy -
Website: smp.udn.vn/
Email: smp@ac.udn.vn
Điện thoại: (0236) 3990461
Hotline: 0867 000 357
Địa chỉ: Làng Đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điều dưỡng 25.59 Khá hoặc giỏi
2 Kỹ thuật xét nghiệm y học 26.2 Khá hoặc giỏi