Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Mã trường: DHF
Tên viết tắt: HUFLIS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế
Tên tiếng Anh: University of Foreign Languages and International Studies, Hue University
Điện thoại: 0234.3830677
Hotline: 0979238969
Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Tiếng Anh 25.5
2 Sư phạm Tiếng Pháp 19
3 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 24.85
4 Ngôn ngữ Anh 19.5
5 Ngôn ngữ Nga 15
6 Ngôn ngữ Pháp 15
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 23
8 Ngôn ngữ Nhật 19.5
9 Ngôn ngữ Hàn Quốc 22.5
10 Quốc tế học 15
11 Việt Nam học 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Tiếng Anh 27.25
2 Sư phạm Tiếng Pháp 18
3 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 25.5
4 Ngôn ngữ Anh 20
5 Ngôn ngữ Nga 18
6 Ngôn ngữ Pháp 18
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 25.5
8 Ngôn ngữ Nhật 19
9 Ngôn ngữ Hàn Quốc 25
10 Quốc tế học 18
11 Việt Nam học 18