Trường Đại học Công đoàn

Mã trường: LDA
Tên viết tắt: TUU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công đoàn
Tên tiếng Anh: TRADE UNION UNIVESITY
Điện thoại: (024) 3.857.3204
Hotline:
Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Xã hội học 20 NV ≤ 1
2 Quản trị kinh doanh 22.8 NV ≤ 4
3 Tài Chính - Ngân hàng 23.2 NV ≤ 2
4 Kế toán 23.15 NV ≤ 16
5 Quản trị nhân lực 22.7 NV ≤ 8
6 Quan hệ lao động 17.1 NV ≤ 7
7 Công tác xã hội 21.25 NV ≤ 4
8 Bảo hộ lao động 15.15 NV ≤ 1
9 Luật 23.23 NV ≤ 1
10 Ngôn ngữ Anh 32 NV ≤ 1, Tiếng Anh nhân 2
11 Việt Nam học 16 NV ≤ 1
12 Kinh tế 22.3 NV ≤ 5

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 26
2 Việt Nam học 21
3 Kinh tế 25.7