Ngành Quản trị nhà hàng

Mã ngành: 6810206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị nhà hàng

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng nghề Việt Úc TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus TN THPT TN THPT
3 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 10 10
4 Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Đại Việt TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 10
9 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 10
10 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng TN THPT
11 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi TN THPT TN THPT
12 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
15 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
19 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
20 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ TN THPT
21 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
22 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
23 Trường Cao đẳng Đà Lạt TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
25 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
27 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
28 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng nghề Việt Úc TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus TN THPT TN THPT
3 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 10
4 Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Đại Việt TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 10
9 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 10
10 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng TN THPT
11 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi TN THPT TN THPT
12 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
15 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
19 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
20 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ TN THPT
21 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
22 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
23 Trường Cao đẳng Đà Lạt TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
25 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
27 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
28 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10