Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 6810201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị khách sạn

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
2 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu TN THPT
3 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ 10 10
4 Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 15 15
6 Trường Cao đẳng Đại Việt TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 10
8 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
9 Trường Cao Đẳng Hùng Vương( Hà Nội) 10
10 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng TN THPT
11 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội 10
12 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 10
13 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi TN THPT TN THPT
16 Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn 12 12
17 Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc TN THPT TN THPT
18 Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
20 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng TN THPT
21 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
22 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh 10
25 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội 10
26 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 10
27 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THPT TN THPT
28 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
29 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi TN THPT
30 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng TN THPT
31 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
32 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông 10
33 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 10 10
34 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
35 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
36 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
37 Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
39 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
40 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội 10
41 Trường Cao đẳng Thương mại TN THPT
42 Trường Cao đẳng Gia Lai 10
43 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh TN THPT
44 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
45 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
46 Trường Cao đẳng Duyên hải 10
47 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
48 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
49 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 10
50 Trường Cao đẳng Đà Lạt 10
51 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
52 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 10
53 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
54 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 12
55 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
56 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
57 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT
58 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
59 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
2 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu TN THPT
3 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ 10 10
4 Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 15 15
6 Trường Cao đẳng Đại Việt TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 10
8 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
9 Trường Cao Đẳng Hùng Vương( Hà Nội) 10
10 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng TN THPT
11 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội 10
12 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 10
13 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi TN THPT TN THPT
16 Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn 18 18
17 Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc TN THPT TN THPT
18 Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
20 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng TN THPT
21 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
22 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh 10
25 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội 10
26 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 10
27 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THPT TN THPT
28 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
29 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi TN THPT
30 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng TN THPT
31 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
32 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông 10
33 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 10 10
34 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
35 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
36 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
37 Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
39 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
40 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội 10
41 Trường Cao đẳng Thương mại TN THPT
42 Trường Cao đẳng Gia Lai 10
43 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh TN THPT
44 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
45 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
46 Trường Cao đẳng Duyên hải 10
47 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
48 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
49 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 10
50 Trường Cao đẳng Đà Lạt 10
51 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
52 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
53 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 15
54 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
55 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
56 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT
57 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
58 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 400