Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 6810201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị khách sạn

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 16 0
2 Trường Cao đẳng Nova 10 10
3 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu 10 10
4 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 10 10
5 Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn 10 10
6 Trường Cao đẳng Hoa Sen 10 10
7 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17 0
8 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 10 10
9 Trường Cao đẳng Viễn Đông 10 10
10 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn 10 10
11 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 10 10
12 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 0 10
13 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn 10 10
14 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 10 10
15 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 10 10
16 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM 13 0
17 Trường Cao đẳng Sài Gòn 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023