Ngành Tiếng Trung Quốc

Mã ngành: 6220209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Trung Quốc

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
3 Trường Cao đẳng Duyên hải 10
4 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
5 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật TN THPT TN THP
9 Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
12 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
13 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
14 Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam 10 10
15 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
18 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi TN THPT
19 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
20 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
21 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
22 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh TN THPT
23 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
24 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
3 Trường Cao đẳng Duyên hải 10
4 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
5 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật TN THPT TN THP
9 Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
12 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
13 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
14 Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam 10 10
15 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
18 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi TN THPT
19 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
20 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
21 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
22 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh TN THPT
23 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
24 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT