Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Tiếng Trung Quốc

Mã ngành: 6220209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Trung Quốc

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 14.5 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022