Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Nông nghiệp

Mã ngành: 7620101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Nông nghiệp

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Quảng Bình 18 0
2 Trường Đại học Đông Á 18 0
3 Trường Đại học Trà Vinh 18 18

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Trà Vinh 0 600