Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Nông nghiệp

Mã ngành: 7620101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Nông nghiệp

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 0 55
2 Trường Đại học Trà Vinh 600 400