Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Nông nghiệp

Mã ngành: 7620101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Nông nghiệp

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 15 0
2 Trường Đại học Trà Vinh 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 600 0