Ngành Logistics

Mã ngành: 6340113

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Logistics

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TN THPT
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10
3 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
4 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
5 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh TN THPT
6 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 16
7 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
9 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức TN THPT
10 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II TN THPT
11 Trường Cao đẳng Thương mại TN THPT
12 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Thống kê II TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thuỷ I TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 10
16 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
17 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng VMU TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh 10
22 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 15 15
23 Trường Cao đẳng Hàng Hải II TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
25 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
26 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
27 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
28 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT
29 Trường Cao đẳng Hàng hải I TN THPT TN THPT
30 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI TN THPT TN THPT
31 Trường Cao đẳng Cơ khí nông Nghiệp TN THPT TN THPT
32 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
33 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
34 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
35 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
36 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
37 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 TN THPT
38 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
39 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
40 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TN THPT
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10
3 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
4 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
5 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh TN THPT
6 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 16
7 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
9 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức TN THPT
10 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II TN THPT
11 Trường Cao đẳng Thương mại TN THPT
12 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Thống kê II TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thuỷ I TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 10
16 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
17 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng VMU TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 15 15
22 Trường Cao đẳng Hàng Hải II TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
24 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
25 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
26 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
27 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT
28 Trường Cao đẳng Hàng hải I TN THPT TN THPT
29 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI TN THPT TN THPT
30 Trường Cao đẳng Cơ khí nông Nghiệp TN THPT TN THPT
31 Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
32 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
33 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
34 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
35 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
36 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 12
37 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
38 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
39 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT