Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật điện

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 0 14
2 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 14 15
3 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 22.25 20.3
4 Trường Đại học Việt Bắc 13 15
5 Trường Đại học Hải Dương 14 15
6 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 16 18
7 Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM 20.6 17.15
8 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 14 16
9 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng 0 24.35
10 Trường Đại học Quảng Bình 15 0
11 Trường Đại học Giao thông Vận tải 0 21.45
12 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 17.5 0
13 Trường Đại học Hồng Đức 14 15
14 Trường Đại học Quy Nhơn 14 15
15 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15 0
16 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 25.75 28
17 Trường Đại học Thủ Dầu Một 14 15
18 Trường Đại học Cần Thơ 16 20
19 Trường Đại học Sài Gòn 17.8 19.25
20 Trường Đại học Sài Gòn 16.8 18.25

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 625 650