Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế

Mã trường: DHE
Tên viết tắt: HUET
Tên tiếng Việt: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế
Tên tiếng Anh: SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY – HUE UNIVERSITY
Điện thoại: 0234 3845 799
Hotline:
Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Hệ kỹ sư, gồm 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) 18.2
2 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân gồm 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) 18.2
3 Kỹ thuật điện 16.5
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 17.5
5 Kỹ thuật xây dựng 15.75
6 Kinh tế xây dựng 15.75

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Hệ kỹ sư, gồm 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) 20.1
2 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân gồm 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) 20.1
3 Kỹ thuật điện 19.6
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 19.6
5 Kỹ thuật xây dựng 18.3
6 Kinh tế xây dựng 18.3