Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Mã trường: DHQ
Tên viết tắt: DHQ
Tên tiếng Việt: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Tên tiếng Anh: Hue Univesity - Quang Tri Branch
Điện thoại: 02333 560 661
Hotline: 02333 565 661
Địa chỉ: Điện Biên Phủ - Phường Đông Lương – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
2 Kỹ thuật xây dựng 15
3 Kỹ thuật điện 15
4 Kinh tế xây dựng 15
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
2 Kỹ thuật xây dựng 18
3 Kỹ thuật điện 18
4 Kinh tế xây dựng 18
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 18