Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên

Mã trường: DVB
Tên viết tắt: TUETECH
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: TUETECH UNIVERSITY
Điện thoại: 0208 3755 878
Hotline:
Địa chỉ: Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 15
2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15
3 Quản trị kinh doanh 15
4 Kế toán 15
5 Công nghệ Thông tin 15
6 Kỹ thuật cơ khí 15
7 Kỹ thuật điện 15
8 Du lịch 15
9 Luật 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 15
2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15
3 Quản trị kinh doanh 15
4 Kế toán 15
5 Công nghệ Thông tin 15
6 Kỹ thuật cơ khí 15
7 Kỹ thuật điện 15
8 Du lịch 15
9 Luật 15