Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTK
Tên viết tắt: TNUT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Điện thoại: 0208.3847.145
Hotline: 0912847588
Địa chỉ: Số 666, đường 3/2, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 16
2 Công nghệ chế tạo máy 15
3 Công nghệ kỹ thuật ô tô 19
4 Kỹ thuật cơ khí động lực 15
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
6 Quản lý công nghiệp (Nghiệp vụ Ngoại thương - Dạy và học bằng tiếng Anh) 16
7 Quản lý công nghiệp 16
8 Kinh tế công nghiệp 16
9 Kỹ thuật cơ khí 16
10 Kỹ thuật cơ điện tử 17
11 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 16
12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 19
13 Kỹ thuật điện 16
14 Kỹ thuật cơ khí-CTTT 18
15 Kỹ thuật điện - CTTT 18
16 Kỹ thuật xây dựng 15
17 Kỹ thuật máy tính 17
18 Kỹ thuật vật liệu 15
19 Kỹ thuật môi trường 15
20 Kỹ thuật môi trường (Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị) 15
21 Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa 19
22 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 17
23 Kiến trúc 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 20
2 Công nghệ chế tạo máy 18
3 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22
4 Kỹ thuật cơ khí động lực 19
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19
6 Quản lý công nghiệp (Nghiệp vụ Ngoại thương - Dạy và học bằng tiếng Anh) 20
7 Quản lý công nghiệp 21
8 Kinh tế công nghiệp 20
9 Kỹ thuật cơ khí 19
10 Kỹ thuật cơ điện tử 21
11 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 19
12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 22
13 Kỹ thuật điện 18
14 Kỹ thuật cơ khí-CTTT 20
15 Kỹ thuật điện - CTTT 20
16 Kỹ thuật xây dựng 18
17 Kỹ thuật máy tính 20
18 Kỹ thuật vật liệu 18
19 Kỹ thuật môi trường 18
20 Kỹ thuật môi trường (Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị) 18
21 Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa 22
22 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 21
23 Kiến trúc 18