Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Dinh dưỡng

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020