Thứ Bảy, 04/09/2021, 19:21 (GMT+7)

Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật - Mã ngành: 7760103

Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật là gì?

Là ngành đào tạo đội ngũ giáo viên, nhân viên hỗ trợ công tác can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập có vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng giáo dục và chuẩn bị cho người khuyết tật có cuộc sống độc lập và hòa nhập với cộng đồng.

👉 Trường duy nhất đào tạo ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-ma-nganh-7760103c.htm

Học ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật là học gì?

Chương trình đào tạo gồm các khối kiến thức cơ bản của ngành và chuyên ngành. Bao gồm, khối kiến thức cơ sở chung phát triển năng lực hỗ trợ giáo dục người khuyết tật gồm: Xây dựng môi trường giáo dục, giao tiếp trong hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, phát triển chương trình hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, chính sách đối với người khuyết tật, phát triển cộng đồng trong hỗ trợ giáo dục người khuyết tật…

Khối kiến thức chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật gồm: Lập kế hoạch hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và an toàn người khuyết tật, giao tiếp thay thế và tăng cường, chữ nổi Braille và định hướng di chuyển, ngôn ngữ kí hiệu thực hành, hỗ trợ phát triển giác quan và thể chất cho người khuyết tật…

Sinh viên cũng sẽ được trang bị những kiến thức lí luận nền tảng, những học thuyết và quan điểm giáo dục tiến bộ và những kiến thức thực tiễn về giáo dục người khuyết tật và hỗ trợ giáo dục người khuyết tật phù hợp.

Học ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên theo học ngành học này có thể đảm nhận các vị trí công tác như: 

  • Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật làm việc trong các cơ sở giáo dục có người khuyết tật học tập, bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
  • Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở chăm sóc, bảo trợ xã hội có người khuyết tật
  • Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các tổ chức văn hóa, chính trị – xã hội, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế
  • Cán bộ nghiên cứu về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở nghiên cứu (viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu); làm việc trong các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ liên quan đến các vấn đề về an sinh xã hội

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Làm ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật là ngành nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng và phẩm chất. Cụ thể, bạn cần có những tố chất sau:

  • Có lòng nhân ái, bao dung;
  • Yêu nghề và tâm huyết với nghề;
  • Có tính Kiên trì, nhẫn nại;
  • Có khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt
  • (Có 5.00 bình chọn)

Tin bài cùng chuyên mục

Ngành Quản lý văn hóa là ngành chuyên đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, nhằm mục đích quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật của nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng được nhu cầu phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế.
Ngành Văn hóa học là bộ môn chuyên nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa bao gồm nội hàm cơ sở văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, tự nhiên, khoa học, xã hội.
Văn học là hình thái ý thức xã hội, môn nghệ thuật nhưng khác với các ngành khác nhờ đặc trưng chất liệu sáng tác văn học : ngôn từ. Ngôn ngữ văn học có tính hình tượng, được sắp xếp theo một tổ chức nhất định để ngôn từ phát huy giá trị của nó, đồng thời có tính chuẩn mực (hàm súc và cô đọng, đa nghĩa, biểu cảm ).
Ngôn ngữ học là nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ, cấu trúc và sự phát triển của nó và liên quan đến các lĩnh vực như âm vị học, ngữ nghĩa học, hình thái học và thực dụng.
Lịch sử là ngành chuyên nghiên cứu, tìm hiểu về những vấn đề xảy ra trong quá khứ, sau đó phân tích, đánh giá, rút ra những kiến thức, quy luật, những bài học kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
30 điểm khối C mới đậu vào ngành Hàn Quốc học của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Ở nhiều trường khác, ngành này cũng có mức điểm chuẩn nằm trong "tốp". Vì sao?
Oxy cao áp
Liên hệ quảng cáo