Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Mã trường: DHT
Tên viết tắt: HUSC
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế
Tên tiếng Anh: HUE UNIVERSITY OF SCIENCES
Điện thoại: (0234) 3823290
Hotline: 0914 145 414
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hán - Nôm 15.5
2 Triết học 15.5
3 Lịch sử 16
4 Văn học 15.5
5 Quản lý Nhà nước 15.5
6 Xã hội học 15.5
7 Đông phương học 16
8 Báo chí 17.5
9 Truyền thông số 16.5
10 Công nghệ Sinh học 16
11 Hoá học 15.5
12 Khoa học Môi trường 15
13 Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường 15
14 Kỹ thuật Phần mềm 16.5
15 Quản trị và phân tích dữ liệu 16
16 Công nghệ Thông tin 17.5
17 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16
18 Công nghệ kỹ thuật hoá học 15.5
19 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15.5
20 Kiến trúc 16.5
21 Địa kỹ thuật xây dựng 15.5
22 Công tác xã hội 15.5
23 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.5

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hán - Nôm 18.5
2 Triết học 18.5
3 Lịch sử 18
4 Văn học 18.5
5 Quản lý Nhà nước 18.5
6 Xã hội học 18
7 Đông phương học 18.5
8 Báo chí 21
9 Truyền thông số 19
10 Công nghệ Sinh học 19
11 Hoá học 18.5
12 Khoa học Môi trường 18.5
13 Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường 18
14 Kỹ thuật Phần mềm 19
15 Quản trị và phân tích dữ liệu 19
16 Công nghệ Thông tin 20.5
17 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 19
18 Công nghệ kỹ thuật hoá học 18.5
19 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 18.5
20 Kiến trúc 20
21 Địa kỹ thuật xây dựng 18
22 Công tác xã hội 18
23 Quản lý tài nguyên và môi trường 18