Ngành Du lịch sinh thái

Mã ngành: 7850104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Du lịch sinh thái

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế 15 0
2 Trường Đại học Lâm nghiệp 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế 18 0
2 Trường Đại học Lâm nghiệp 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024