Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản lý văn hoá

Mã ngành: 7229042

Ngành Quản lý văn hóa là gì?

Ngành Quản lý văn hóa là ngành chuyên đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, nhằm mục đích quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật của nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng được nhu cầu phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế.

Học ngành Quản lý văn hóa là học gì?

Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về chính sách văn hóa, về các mô hình quản lý văn hóa của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới; các kỹ năng lập kế họach, muc tiêu, phương án, kỹ năng quản lý, giám sát về hoạt động văn hóa tại các nhà văn hóa, cơ quan văn hóa... Với các môn học cơ bản như: Văn hóa nghệ thuật, Quan hệ công chúng, Quản lý dự án, Quản lý nghệ thuật...

Học ngành Quản lý văn hóa, sinh viên sẽ có được năng lực quản lý các hoạt động văn hoá, tổ chức văn hoá xã hội tại địa phương, cơ sở, cộng đồng dân cư, có được kiến thức cơ bản về các loại hình văn hóa và nghệ thuật ở nước ta hiện nay. Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo lý thuyết về chiến lược quảng cáo trong kinh doanh thương mại, các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cần có để tạo ra các sản phẩm độc đáo có ý tưởng mới, sáng tạo.

Học ngành Quản lý văn hóa ra trường làm gì?

Sau khi hoàn thành chương trình ngành Quản lý văn hóa, các bạn có thể đủ kiến thức để đảm nhiệm các vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành học như:

 • Cán bộ công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Cán bộ tại trung tâm quản lý văn hóa địa phương
 • Cán bộ quản lý khu di tích
 • Cán bộ quản lý các lễ hội văn hóa
 • Cán bộ thuộc Bộ, ngành về tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật
 • Người quản lý tại các công ty truyền thông, sự kiện, du lịch
 • Giảng viên đào tạo về Quản lý văn hóa tại các trường đại học

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Quản lý văn hóa

Để học tập và thành công trong lĩnh vực Quản lý văn hóa đòi hỏi bạn cần có những tố chất sau:

 • Yêu thích Văn hóa và muốn tìm hiểu Văn hóa các dân tộc;
 • Có thái độ và trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa;
 • Có vốn hiểu biết nhất định về văn hóa;
 • Biết trân trọng các di sản văn hoá của dân tộc và nhân loại;
 • Giao tiếp tốt, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc;
 • Có tính sáng tạo, có lập trường, bản lĩnh tự tin;
 • Chịu được áp lực cao trong công việc;
 • Chủ động thích nghi với môi trường làm việc đa dạng;
 • Nhanh nhạy trong việc phát hiện và xử lý vẫn đề;
 • Có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý văn hoá

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 15 0
2 Trường Đại học Vinh 16 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Vinh 21 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022