Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Truyền thông doanh nghiệp

Mã ngành: 7320109

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Truyền thông doanh nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Hà Nội 35.68 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022