Ngành Truyền thông doanh nghiệp

Mã ngành: 7320109

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Truyền thông doanh nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế 16.5 0
2 Trường Đại học Hà Nội 34.1 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế 19 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024