Ngành Báo chí

Mã ngành: 7320101

Ngành Báo chí là gì?

Theo Luật Báo chí 2016, Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Hoạt động báo chí là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí, cải chính thông tin trên báo chí, xuất bản, in, phát hành báo in, truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình.

Ngành Báo chí là một ngành khoa học xã hội đào tạo những cử nhân với kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết để tác nghiệp trong lĩnh vực báo chí – truyền thông; có khả năng thực hiện các yêu cầu tác nghiệp trên các loại hình báo chí truyền thông trong thời đại kĩ thuật số, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá; có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề của báo chí truyền thông tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu…

Học Ngành Báo chí học gì?

Ngành báo chí sẽ trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lĩnh vực Báo chí, về nguyên tắc hành nghề, kỹ năng tác nghiệp, cách thức ứng xử chuẩn mực về pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Những điều này giúp các bạn nắm được các khuynh hướng vận động phát triển của ngành, phương hướng tiếp cận, xử lý, nghiên cứu một cách có hệ thống.

Ngành Báo chí sẽ trang bị cho người học:

 • Những kiến thức về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
 • Những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội,
 • Hình thành kỹ năng phân tích, bình luận tình hình thời sự quốc tế và trong nước.
 • Các nghiệp vụ báo chí như viết tin, phỏng vấn, biên tập chương trình, chụp ảnh, ghi âm, quay phim, làm phóng sự, điều tra…

Học ngành Báo chí ra trường làm gì?

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay, báo chí và truyền thông ngày càng có vị trí quan trọng trong sự phát triển của tất cả các lĩnh vực.

Các phương tiện truyền thông như báo mạng điện tử, phát thanh, truyền hình đang có những thế mạnh nhất định trong xã hội thông tin. Vì thế nhu cầu  việc làm trong ngành này và những ngành liên quan (như truyền thông) rất lớn.

Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành báo chí có thể lựa chọn các vị trí việc làm khác nhau trong ngành như:

 • Thu thập tin tức, phân tích sự kiện.
 • Phóng viên.
 • Biên tập viên.
 • Bình luận viên.
 • Người dẫn chương trình (MC).
 • Quay phim.
 • Đạo diễn truyền hình.
 • Giảng dạy, nghiên cứu báo chí.

Ngành Báo chí cần tố chất gì?

 • Khả năng lĩnh hội và sử dụng ngôn từ.
 • Khả năng ghi nhớ từ mới và cấu trúc ngữ pháp.
 • Khả năng nói, viết, tranh luận, kể chuyện.
 • Khả năng giao tiếp và tạo dựng quan hệ.
 • Thích viết thư từ, nhật ký, viết truyện, làm thơ.
 • Trung thực, khách quan, nhạy cảm.
 • Không ngừng học hỏi, nâng cao vốn kiến thức, vốn sống.
 • Học tốt môn văn học, ngoại ngữ.
 • Khả năng dấn thân, lòng dũng cảm.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Báo chí

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội 25.5 0
2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội 28.5 0
3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội 26 0
4 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội 26 0
5 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội 26.5 0
6 Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế 17.5 0
7 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 25.36 0
8 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 15 0
9 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 24.77 0
10 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.97 0
11 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.47 0
12 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 26.85 0
13 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 25.85 0
14 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35.97 0
15 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 25.85 0
16 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 25.85 0
17 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35 0
18 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.5 0
19 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35.5 0
20 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35.22 0
21 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.72 0
22 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36.22 0
23 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35.73 0
24 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35.23 0
25 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 37.23 0
26 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.49 0
27 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35.48 0
28 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.98 0
29 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36.98 0
30 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 28 0
31 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.8 0
32 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 26.71 0
33 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 26.81 0
34 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.3 0
35 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35.8 0
36 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 27.5 0
37 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 26.13 0
38 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 26.13 0
39 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 34.42 0
40 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 33.92 0
41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 35.42 0