Ngành Hán - Nôm

Mã ngành: 7220104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hán - Nôm

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế 18.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024