Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 6510104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 10 10

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 12 12

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023