Ngành Công nghệ sinh học

Mã ngành: 6420202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ sinh học

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024