Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 6810101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022