Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 6810101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
2 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
3 Trường Cao đẳng Đại Việt TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
5 Trường Cao đẳng Tây Đô TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
8 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
10 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
11 Trường Cao đẳng Thương mại TN THPT
12 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Cần Thơ TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
16 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
17 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
18 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Đà Lạt TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ TN THPT
22 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
24 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
25 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
26 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
27 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
2 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
3 Trường Cao đẳng Đại Việt TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng Nova TN THPT
5 Trường Cao đẳng Tây Đô TN THPT TN THPT
6 Trường Cao đẳng Lào Cai TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
8 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu 10 10
10 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
11 Trường Cao đẳng Thương mại TN THPT
12 Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn 12
13 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Cần Thơ TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Quảng Nam TN THPT
17 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
18 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
19 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Đà Lạt TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ TN THPT
23 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
25 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V TN THPT
26 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm TN THPT
27 Trường Cao đẳng Kiên Giang 10 10
28 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT