Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 6340122

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thương mại điện tử

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10
3 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh 10
6 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
7 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng TN THPT TN THPT
12 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
15 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 10 10
16 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
17 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 10
18 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
19 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT
20 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 10 10
22 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội TN THPT TN THPT
23 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
24 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT
27 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
28 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10
3 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội TN THPT TN THPT
4 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
6 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ TN THPT TN THPT
12 Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương 10 10
14 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 10 10
15 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
16 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 10
17 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
18 Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TN THPT
19 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT
20 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 10 10
21 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội TN THPT TN THPT
22 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 17
23 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Sài Gòn TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT
27 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT