Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 6510401

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật hóa học

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM 11 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM 15 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023