Ngành Quản trị lữ hành

Mã ngành: 6810104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị lữ hành

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn 10 10
2 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 10 10

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn 10 10
2 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023