Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Khoa học tự nhiên

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 28.28 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022