Ngành Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Thể chất

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 0 75
2 Trường Đại học Đồng Tháp 701 0