Ngành Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Thể chất

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư Phạm Thể dục Thể thao TP.HCM 22.75 0
2 Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 18 0
3 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 26 0
4 Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học Huế 19 21
5 Trường Đại học Cần Thơ 20.25 23.5
6 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 22 25
7 Trường Đại học Hải Phòng 22 22
8 Trường Đại học Quy Nhơn 26 22.25
9 Trường Đại học Đồng Tháp 18 25.66
10 Trường Đại học Tây Nguyên 18 23.75
11 Trường Đại học Hùng Vương 24 31.75
12 Trường Đại học Hải Dương 0 19
13 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 22.75 26.1
14 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 18 0
15 Trường Đại học Tây Bắc 18 23.6
16 Trường Đại học Hồng Đức 18 0
17 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 21.94 20.63
18 Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 24.5 0
19 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 29 23.5

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư Phạm Thể dục Thể thao TP.HCM 23.35 0
2 Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 18 0
3 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 25.42 0
4 Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học Huế 0 18
5 Trường Đại học Cần Thơ 23.25 24.5
6 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24.25 25.65
7 Trường Đại học Hải Phòng 20 20
8 Trường Đại học Quy Nhơn 0 25.5
9 Trường Đại học Đồng Tháp 21.45 0
10 Trường Đại học Tây Nguyên 18 25
11 Trường Đại học Hùng Vương 26 32
12 Trường Đại học Hải Dương 0 19
13 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 0 25.23
14 Trường Đại học Tây Bắc 21.25 26.1
15 Trường Đại học Hồng Đức 18 0
16 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 0 24
17 Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 19.5 0
18 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 29 22.3