Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Thể chất

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 0 700