Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Thể chất

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tây Bắc 19.5 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022