Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Giáo dục chính trị

Mã ngành: 7140205

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục chính trị

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tây Bắc 21 0
2 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 27.9 0
3 Trường Đại học Hà Tĩnh 24 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022